Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (28. 12. 2020 - 3. 1. 2021)

Pondelok    sv. Neviniatok, mučeníkov
Utorok piaty deň v oktáve Narodenia Pána
Streda šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
Štvrtok siedmy deň v oktáve Narodenia Pána
Piatok slávnosť Bohorodičky Panny Márie
Sobota  sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi
Nedeľa Druhá nedeľa po Narodení Pána

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11:00 hod.  Za zdravie a Božiu pomoc pre Evu  
  18:00 hod. Za rodinu Košutovú  
Utorok 11:00 hod.    + Jozefa
  18:00 hod. + Pavla a rodičov z oboch strán
Streda 11:00 hod. + Borisa
  18:00 hod. + Ondreja, Ondreja a Viktóriu
Štvrtok 11:00 hod. + Štefana, Vincenciu, deti, dcéru a synov
  16:00 hod. Za poďakovanie
Piatok 7:30 hod. + Jozefa, Jozefínu a syna
  10:30 hod. Za veriacich
  16:00 hod. + Vendelína a Jána
Sobota 18:00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra
Nedeľa 7:30 hod. + Dušana a Jozefa
  10:30 hod. Za veriacich
  16:00 hod. + Antona

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (280-319)

V stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod. Pozývame.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Vo štvrtok o 23:30 vyložíme Sviatosť k poklone a prežijeme prechod rokov v poklone v chráme.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme