Štvrtá adventná nedeľa (21. - 27. 12. 2020)

Pondelok    po štvrtej adventnej nedeli
Utorok po štvrtej adventnej nedeli
Streda po štvrtej adventnej nedeli
Štvrtok vigília Narodenia Pána
Piatok Narodenie Pána, slávnosť
Sobota  sv. Štefana, mučeníka, sviatok
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    7:00 hod.  Na úmysel  
  18:00 hod. + Ondreja a Reginu  
Utorok 7:00 hod.    Poďakovanie za 70 rokov života otca boskupa Tomáša
  18:00 hod. + Jozefínu a Ambrźa
Streda 7:00 hod. Na úmysel
  18:00 hod. Za rodinu Pekarovú
Štvrtok 16:00 hod. + Vendelína, Mateja a Vincenciu
  24:00 hod. Za veriacich
Piatok 7:30 hod. + Štefana a Pavlínu
  10:30 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kadakovú
  16:00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Vilmu a Zuzanu
Sobota 7:30 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Mariána
  10:30 hod. + Miladu
  16:00 hod. Poďakovanie za 70 rokov života
Nedeľa 7:30 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
  10:30 hod. Za veriacich
  16:00 hod. + Štefana a Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: výnimočne vo štvrtok ráno od 8:00 hod. (240-279)

V stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod. Pozývame.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Vo štvrtok a v piatok na slávnosť Narodenia Pána sa bude konať vianočná ofera.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme