Tretia adventná nedeľa (14. - 20. 12. 2020)

Pondelok    sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok po tretej adventnej nedeli
Streda po tretej adventnej nedeli
Štvrtok po tretej adventnej nedeli
Piatok po tretej adventnej nedeli
Sobota  po tretej adventnej nedeli
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    7:00 hod.  Na úmysel  
  18:00 hod. Za Božie požehnanie pre novomanželov Mirky a Davida  
Utorok 7:00 hod.    + Šimona, Žofiu a deti
Streda 7:00 hod. Na úmysel
  18:00 hod. + Vladislava a Alojziu
Štvrtok 7:00 hod. + Milana
Piatok 7:00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. + Tibora a rodičov
Sobota 18:00 hod. + Jozefa
Nedeľa 7:30 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Danielu
  10:30 hod. Za veriacich
  16:00 hod. + Zdenku

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (200-239)

V stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Rorátne sv. omše pokračujú, pondelok až piatok, ráno o 7:00 hod.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme