Druhá adventná nedeľa (7. - 13. 12. 2020)

Pondelok    sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Streda po druhej adventnej nedeli
Štvrtok po druhej adventnej nedeli
Piatok po druhej adventnej nedeli
Sobota  po druhej adventnej nedeli
Nedeľa Tretia adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    7:00 hod.  Na úmysel  
  18:00 hod. Za duše v očistci  
Utorok 7:00 hod.    + Karola, Františku a rodičov
  11:00 hod. Za veriacich
  18:00 hod. Na úmysel
Streda 7:00 hod. Na úmysel
  18:00 hod. + Františka a rodičov
Štvrtok 7:00 hod. + Filipa, Jozefínu a deti
Piatok 7:00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. + Antona, Štefana a Karolínu
Sobota 18:00 hod. + Blažeja, Pavlínu a rodičov
Nedeľa 7:30 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava a jeho rodinu
  10:30 hod. Za veriacich
  16:00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (160-199)

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V utorok je slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, pripomíname, že stále platí dišpenz

od sv. omší počas pandémie. Rorátne sv. omše pokračujú, pondelok až piatok, ráno o 7:00 hod.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme