slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Prvá adventná nedeľa (30. 11. - 6. 12. 2020)

Pondelok    sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Utorok po prvej adventnej nedeli
Streda po prvej adventnej nedeli
Štvrtok sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Piatok po prvej adventnej nedeli
Sobota  po prvej adventnej nedeli
Nedeľa Druhá adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    7:00 hod.  + Štefana a Marcela  
Utorok 7:00 hod.    + Alojza a Máriu
Streda 7:00 hod. + Vladimíra
  18:00 hod. + Vojtecha
Štvrtok 7:00 hod. + Valéra, Máriu a deti
Piatok 7:00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. + Miloša, Margitu a deti
Sobota 18:00 hod. + Terétiu
Nedeľa 7:30 hod. + Mikuláša, Annu a rodičov
  10:30 hod. Za veriacich
  16:00 hod. + Štefániu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (120-159)

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Dnešnú prvú adventnú nedeľu sa bude v našom chráme konať zbierka na charitu.

Žiaľ, nakoľko sa situácia pandémie zhoršuje, vo štvrtok nebudem navštevovať chorých.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme