Slávnosť Krista Kráľa (23. - 29. 11. 2020)

Pondelok    féria
Utorok sv. Ondreja Dung - Laka, kňaza a spoločníkov, spomienka
Streda sv. Kataríny Alexandrijskej, ľubovoľná spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Prvá adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11:00 hod.  Poďakovanie za 25 rokov spoločenstva matiek  
Utorok 18:00 hod.    Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov a súrodencov
Streda 18:00 hod. + Vieru a rodičov
Štvrtok 18:00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Piatok 11:00 hod. Za veriacich
  18:00 hod. + Stanislava
Sobota 18:00 hod. + Pavla
Nedeľa 7:30 hod. + Ondreja, Štefániu a rodičov
  10:30 hod. Za veriacich
  16:00 hod. Na úmysel fundácie

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (80-119)

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Budúcu nedeľu, prvú adventnú sa bude v našom chráme konať zbierka na charitu.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme