Nedeľa Všetkých svätých (2. - 8. 11. 2020)

Pondelok    féria
Utorok sv. Karola Boromejského, biskupa
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok      + Jozefa  
Utorok 11:00 hod.    Za veriacich
  18:00 hod. + Františka a Jozefínu
Streda 11:00 hod. Za zomrelých kňazov v diecéze ZA
  18:00 hod. + Karola
Štvrtok 11:00 hod. Za veriacich
  18:00 hod. + Ľuboslavu
Piatok 11:00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Martina a Mariána
Sobota 11:00 hod. + Máriu, Júliusa a rodinu
  18:00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Martina a Mariána
Nedeľa 7:30 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Matúša
  10:30 hod. Poďakovanie za 70. rokov života a za Božiu pomoc a zdravie v rodine
  16:00 hod. + Jozefa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

Sväté omše sa slúžia v chráme len za účasti päť osôb a kňaz, ak má niekto zapísaný úmysel je možné prísť na tú sv. omšu, avšak je potrebné aspoň deň pred tým ma informovať o počte zúčastnených na sv. omši a to na čísle: 0910283555.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme