^ Back to Top

Farské oznamy 2020

Tridsiata nedeľa v Cezročnom období (26. 10. - 1. 11. 2020)

Pondelok    féria
Utorok féria
Streda sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Všetkých svätých, slávnosť

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok      + Alexandra, Júliu a Vieru  
Utorok    + Petra a Teréziu
Streda   + Júliu a Alojza
Štvrtok   + Agnešu a Imricha
Piatok   + Simonu
Sobota   + Gašpara, Margitu a deti
Nedeľa   Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku s rodinou

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

V tomto týždni bude sv. spoveď len súrnom v prípade a to na požiadanie: 0910283555

Sväté omše sa slúžia v chráme každý deň len za účasti kňaza a to na vypísané úmysly.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.