Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období (19. - 25. 10. 2020)

Pondelok    féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok sv. Jána Pavla II., pápeža
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod.    + Jána a Petronelu  
Utorok 18.00 hod.     + Annu a Jaroslava
Streda 18.00 hod. + Martina
Štvrtok 18.00 hod. + Jozefa a Máriu
Piatok 18.00 hod. + Valenta a Katarínu
Sobota 18.00 hod. na úmysel
Nedeľa 7.30 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Štefana a Marcela

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (360 - 399)

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Dnes je Misijná nedeľa, zároveň je zbierka na misie.

Sväté omše sa slúžia v kostole len za účasti päť osôb a kňaz, ak má niekto zapísaný úmysel je možné prísť na tú sv. omšu, avšak je potrebné aspoň deň pred tým ma informovať o počte zúčastnených na sv. omši a to na čísle: 0910 283 555.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme