Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období (12. - 18. 10. 2020)

Pondelok    féria
Utorok féria
Streda sv. Terézie, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod.    Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha sv.  
Utorok 18.00 hod.     + Annu, Máriu, Ladislava a Jána
Streda 18.00 hod. + Jána
Štvrtok 18.00 hod. + Štefana, Máriu a deti
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Martina
Sobota 18.00 hod. + Gašpara
Nedeľa 7.30 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Ariánku
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Lukáša a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Na budúcu nedeľu je Misijná nedeľa, zároveň bude zbierka na misie.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme