^ Back to Top

Farské oznamy 2020

Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období (5. - 11. 10. 2020)

Pondelok    sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka
Utorok féria
Streda Ružencovej Panny Márie, spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod.    + Františka  
Utorok 18.00 hod.     + Michala, Júliu a synov
Streda 18.00 hod. + Ignáca a rodičov
Štvrtok 18.00 hod. + Pavla a Máriu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Silvestra a Magdalénu
Sobota 18.00 hod. + Štefániu a Štefana
Nedeľa 7.30 hod. + Rudolfa
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Jána

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (280 - 319)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.