24. nedeľa v období cez rok (13. 9. - 19. 9. 2010)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá rok „C“
Pondelok   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok Povýšenie Svätého Kríža - sviatok
Streda Sedembolestnej Panny Márie - slávnosť
Štvrtok Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Piatok féria
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Po 18.00 h   + Petra
Ut   7.30 h na úmysel
18.00 h + Jána a Petronelu
St     7.30 h + Jána a Irenu
11.00 h na úmysel
16.00 h + Valéra, Jozefa a Annu
Št 18.00 h + Jozefa
Pi 11.00 h na úmysel
18.00 h + Pavla a Máriu
So 14.30 h sobášna
16.00 h sobášna
Ne   7.30 h + Miroslava a Ľudmilu
11.00 h za veriacich
16.00 h + Viktóriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola: 8,00   od 40 - 79

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať. V sobotu si vyslúžia sv. manželstva Martin Mišiak a Martina Šimková o 14,30 hod. Michal Vanák a Marta Lietavcová o 16,00 hod. Veľké ĎAKUJEM vám všetkým za nezištnú pomoc a ochotu pri príprave a priebehu púte ku našej nebeskej Mame. Za brigády na kalvárii a jej okolí, za upratovanie a výzdobu, za nácvik spevov, za prípravu poľného oltára , za účasť na deviatniku, domácim farníkom a naším hosťom. Verím, že každé úsilie a každá obeta nám vždy prinesie potrebné milosti.


Free Joomla templates by Ltheme