^ Back to Top

Farské oznamy 2020

Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období (21. - 27. 9. 2020)

Pondelok    sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Utorok Féria
Streda sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod.    Poďakovanie za 75. rokov života  
Utorok 18.00 hod.     Poďakovanie za 80. rokov života
Streda 18.00 hod. + Apolóniu, Jozefa a Uršulu
Štvrtok 18.00 hod. + Alexandra, Júliu a Vieru
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Vaška
Sobota 15.00 hod. sobášna sv. omša za Michaelu a Patrika
  18.00 hod. + Mikuláša
Nedeľa 7.30 hod. + Jána, Máriu, Pavla a Teréziu
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Martina

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (200 - 239)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V budúcu nedeľu sa v našej farnosti koná zbierka pre Kňazský seminár v Nitre.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.