^ Back to Top

Farské oznamy 2020

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období (14. - 20. 9. 2020)

Pondelok    Povýšenie sv. Kríža, sviatok
Utorok Sedembolestná Panny Márie, slávnosť
Streda sv. Kornélia a Cypriána, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod.    + Petra, Teréziu, Jozefa a Magdalénu  
  18.00 hod. Na Kalvárii, na úmysel  
Utorok 7.30 hod.     + Štefana a Cecíliu
  10.30 hod. Na úmysel
  16.00 hod. Na úmysel
Streda 18.00 hod. + Štefana a Ondreja
Štvrtok 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc, dary Ducha svätého pre Vladimíra
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla
Sobota 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc, dary Ducha svätého
Nedeľa 7.30 hod. + Pavla
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra a Darinu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

V pondelok na sviatok sv. Kríža bude na Kalvárii o 17:30 hod. pobožnosť Krížovej cesty a o 18:00 hod.,

bude sv. omša na Kalvárii pred kostolom Nanebovstúpenia Pána.

V Utorok nie je prikázaný sviatok, ale sv. omše budú ako v nedeľu o 7:30 hod., 10:30 hod. a o 16:00 hod.

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V dnešnú nedeľu sa koná našich kostoloch odložená zbierka na Boží hrob.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.