slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období (7. - 13. 9. 2020)

Pondelok    sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov
Utorok Narodenie Panny Márie, patrocínium
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Najsvätejšieho mena Panny Márie
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Gregora a Magdalénu  
Utorok 11.00 hod.     Na úmysel
  18.00 hod. + Jozefu a Petra
Streda 18.00 hod. + Františka
Štvrtok 18.00 hod. + Ľubomíra a Viktora
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Šimona, Máriu a synov
Sobota 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu P. M. v rodine Miroslava a Petra
Nedeľa 7.30 hod. Na poďakovanie za 85. rokov života
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Za uzdravenie pre Ľudmilu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

V utorok na sviatok Narodenia Panny Márie, bude sv. omša aj o 11:00 hod.

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Na budúcu nedeľu sa bude konať našich kostoloch odložená zbierka na Boží hrob.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme