Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období (7. - 13. 9. 2020)

Pondelok    sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov
Utorok Narodenie Panny Márie, patrocínium
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Najsvätejšieho mena Panny Márie
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Gregora a Magdalénu  
Utorok 11.00 hod.     Na úmysel
  18.00 hod. + Jozefu a Petra
Streda 18.00 hod. + Františka
Štvrtok 18.00 hod. + Ľubomíra a Viktora
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Šimona, Máriu a synov
Sobota 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu P. M. v rodine Miroslava a Petra
Nedeľa 7.30 hod. Na poďakovanie za 85. rokov života
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Za uzdravenie pre Ľudmilu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

V utorok na sviatok Narodenia Panny Márie, bude sv. omša aj o 11:00 hod.

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Na budúcu nedeľu sa bude konať našich kostoloch odložená zbierka na Boží hrob.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme