Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období (31. 8. - 6. 9. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Gregora Veľkého
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Ondreja a Alojziu  
Utorok 11.00 hod.     Veni Sancte
  18.00 hod. Za novomanželov Branislava a Ľubomíru
Streda 18.00 hod. + Viktóriu a Michala
Štvrtok 18.00 hod. + Petronela a Jána
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Valéra a Štefániu
Sobota 11.00 hod. Na úmysel
  18.00 hod. + Jozefa
Nedeľa 7.30 hod. Za veriacich
  10.30 hod. Na úmysel
  16.00 hod. + Jozefínu, Pavla, rodičov a súrodencov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 129)

V utorok pozývame na Veni Sancte o 11:00 hod., žiakov, študentov, učiteľov a rodičov.

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok od rana budem navštevovať chorých a starých bratov a sestry.

V tomto týždni je aj prvý piatok a aj začiatok školského roku, pozývam k sv. spovedi.

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V sobotu bude Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom, začiatok o 17:15 hod. sv. ruženec a o 18:00 hod. sv. omša s katechézou. V nedeľu bude slávnostná sv. omša o 10:30 hod., celebrovať ju bude PhDr. Peter Mikula PhDr. farár v Ružindole a rodák z Fačkova, spievať bude zbor sv. Jozefa z Čadce Kýčerky.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme