slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období (31. 8. - 6. 9. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Gregora Veľkého
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Ondreja a Alojziu  
Utorok 11.00 hod.     Veni Sancte
  18.00 hod. Za novomanželov Branislava a Ľubomíru
Streda 18.00 hod. + Viktóriu a Michala
Štvrtok 18.00 hod. + Petronela a Jána
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Valéra a Štefániu
Sobota 11.00 hod. Na úmysel
  18.00 hod. + Jozefa
Nedeľa 7.30 hod. Za veriacich
  10.30 hod. Na úmysel
  16.00 hod. + Jozefínu, Pavla, rodičov a súrodencov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 129)

V utorok pozývame na Veni Sancte o 11:00 hod., žiakov, študentov, učiteľov a rodičov.

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok od rana budem navštevovať chorých a starých bratov a sestry.

V tomto týždni je aj prvý piatok a aj začiatok školského roku, pozývam k sv. spovedi.

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V sobotu bude Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom, začiatok o 17:15 hod. sv. ruženec a o 18:00 hod. sv. omša s katechézou. V nedeľu bude slávnostná sv. omša o 10:30 hod., celebrovať ju bude PhDr. Peter Mikula PhDr. farár v Ružindole a rodák z Fačkova, spievať bude zbor sv. Jozefa z Čadce Kýčerky.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme