Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období (17. - 23. 8. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Piatok sv. Pia X., pápeža
Sobota  Panny Márie Kráľovnej
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Štefana, Ľudmilu a Vieru  
Utorok 18.00 hod.     + Helenu, Jozefa a rodičov
Streda 18.00 hod. + Jána a Petronelu
Štvrtok 18.00 hod. + Petra, Teréziu, Jozefa a Magdalénu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Boženu a Imricha
Sobota 18.00 hod. + Karola a Pavlínu
Nedeľa 7.30 hod. + Ondreja a rodičov
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Vojtecha

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstena - 39)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.  

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme