slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období (17. - 23. 8. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Piatok sv. Pia X., pápeža
Sobota  Panny Márie Kráľovnej
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Štefana, Ľudmilu a Vieru  
Utorok 18.00 hod.     + Helenu, Jozefa a rodičov
Streda 18.00 hod. + Jána a Petronelu
Štvrtok 18.00 hod. + Petra, Teréziu, Jozefa a Magdalénu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Boženu a Imricha
Sobota 18.00 hod. + Karola a Pavlínu
Nedeľa 7.30 hod. + Ondreja a rodičov
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Vojtecha

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstena - 39)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.  

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme