Devätnásta nedeľa v Cezročnom období (10. - 16. 8. 2020)

Pondelok    sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Utorok sv. Kláry, panny, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Dominiku a Máriu  
Utorok 18.00 hod.     + Máriu, Emíliu a Antona
Streda 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Štvrtok 18.00 hod. + Karola a Annu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Ondreja
Sobota 7.30 hod. Na úmysel
  10.30 hod. Za veriacich
  18.00 hod. + Jozefa
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Simonu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440-480)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.  

V sobotu máme cirkevne prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme