Osemnásta nedeľa v Cezročnom období (3. - 9. 8. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Streda výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Štvrtok Premenenia Pána, sviatok
Piatok Féria
Sobota  sv. Dominika, kňaza, spomienka
Nedeľa Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Jozefa a Annu  
Utorok 18.00 hod.     + Pavla, Luciu a deti
Streda 18.00 hod. + Gašpara, Jána a Vendelína
Štvrtok 18.00 hod. + Karola
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Jána a Antoniu
Sobota 18.00 hod. + Ladislava
Nedeľa 7.30 hod. + Jozefa, Annu a rodičov
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine Michala

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (400-439)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.  

Vo štvrtok od rána, budem navštevovať chorých a starých bratov a sestry.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme