23. nedeľa v období cez rok (6. 9. - 12. 9. 2010)

Nedeľa Dvadsiata tretia rok "C"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Marka, Melichara a Štefana, mučeníkov - spomienka
Streda Narodenie Panny Márie - sviatok
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami

Po 18.00 h   +Jána a Veroniku
Ut   18.00 h + Jaroslava a Antóniu
St   7.30 h + Karola
11.00 h na úmysel
18.00 h + Jána a Máriu
Št 18.00 h za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
Pi 18.00 h + Štefániu a Jozefa
So 11.00 h za pútnikov
18.00 h + Pavla
22.00 h za mládež
Ne   7.30 h + Ondreja, Viktora, Jozefa a Bibianu
11.00 h za veriacich
16.00 h + Jozefa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola: 8.00 h  od č.d. 1-39

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať. Chcem vás poprosiť o modlitby za milosti na odpustové dni v mesiaci september. Sv. zmierenia každý deň pred aj po sv. omši. Ďakujeme všetkým za účasť pri sv. zmierenia minulý týždeň. Nácvik spevokolu bude v pondelok po sv. omši. Program na víkend je na výveske. V stredu je sviatok Narodenia Panny Márie, svätíme ho aku nedeľu. V tento deň je možnosť získať úplné odpustky. Podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca. Všetkých vás pozývame na deviatnik ku Panne Márii. Dnes na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená sv. Oltárna po druhej sv. omši do 15.00 h, kedy bude záverečné požehnanie. 

Povzbudzujeme vás ku spoločnej sv. spovedi v sobotu.

Free Joomla templates by Ltheme