slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Šesnásta nedeľa v Cezročnom období (20. - 26. 7. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Márie Magdalény, sviatok
Štvrtok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
Piatok Féria
Sobota  sv. Jakuba, apoštola
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Jozefa, Helenu a Ladislava  
Utorok 18.00 hod.     Za uzdravenie Jána
Streda 18.00 hod. + Jána a Aranku
Štvrtok 18.00 hod. + Ignáca, Filipínu a deti
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. Poďakovanie za 70. rokov života
Sobota 18.00 hod. + Vlastu
Nedeľa 7.30 hod. + Jakuba, Emíliu a rodičov
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (320-359)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.  

V sobotu sa uskutoční v našom pútnickom areáli ďakovná púť: ZDRUŽENIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY na Slovensku. V nedeľu 26.7.2020 sa uskutoční tradičná púť k sv. Anne na Hôrkach. Program: o 9:45h. príležitosť sviatosti zmierenia, 10:00 modlitba posvätného ruženca, 10:30h. sv. omša, celebruje: Vdp. dekan, Mgr. Peter Beňo, rektor Diecéznej svätyne na Skalke, pripomíname, že z toho dôvodu v bazilike sv. omša o 10:30h nebude.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme