Pätnásta nedeľa v Cezročnom období (13. - 19. 7. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka
Piatok Sv. Andreja Svorada a Benedikta, spomienka
Sobota  sv. Benedikta, opáta a patróna Európy
Nedeľa Šesnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Petra  
Utorok 18.00 hod.     + Jána
Streda 18.00 hod. Za majstra, + Jozefa Pekaru - 100. výročie od jeho narodenia
Štvrtok 18.00 hod. + Jaroslava
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Vojtecha a Máriu
Sobota 18.00 hod. + Ľuboslavu
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Ignáca

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (280 - 319)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.  

V stredu si pripomenieme pri večernej sv. omši, 100. výročie od narodenia majstra Jozefa Pekaru, autora a zhotoviteľa Slovenského Betlehema.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme