Slávnosť Cyrila a Metóda (6. - 12. 7. 2020)

Pondelok    sv. Márie Goretti, panny a mučenice, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  sv. Benedikta, opáta a patróna Európy
Nedeľa Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Jána a rodičov  
Utorok 18.00 hod.     + Alexa a Ladislava
Streda 18.00 hod. + Mikuláša, Karolínu a Vladimíra
Štvrtok 18.00 hod. + Margitu a Gregora
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. Za dary Ducha sv. pre Martina
Sobota 18.00 hod. + Jána a Petronelu
Nedeľa 7.30 hod. + Júliusa a Máriu
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Štefana, Alojziu, Vincenta a Stanislava

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 - 279)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.  

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme