slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Slávnosť Cyrila a Metóda (6. - 12. 7. 2020)

Pondelok    sv. Márie Goretti, panny a mučenice, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  sv. Benedikta, opáta a patróna Európy
Nedeľa Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Jána a rodičov  
Utorok 18.00 hod.     + Alexa a Ladislava
Streda 18.00 hod. + Mikuláša, Karolínu a Vladimíra
Štvrtok 18.00 hod. + Margitu a Gregora
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. Za dary Ducha sv. pre Martina
Sobota 18.00 hod. + Jána a Petronelu
Nedeľa 7.30 hod. + Júliusa a Máriu
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Štefana, Alojziu, Vincenta a Stanislava

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 - 279)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.  

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme