Trinásta nedeľa v cezročnom období (29. 6. - 5. 7. 2020)

Pondelok    sv. Petra a Pavla, slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Návšteva Panny Márie u Alžbety, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Cyrila a Metóda, slávnosť

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    8.30 hod. Za učiteľov a žiakov  
  11.00 hod. Za farnosť  
  18.00 hod.   + Štefana, Cecíliu a rodičov  
Utorok 18.00 hod.     + Cyrila, Štefániu, Jozefu a rodičov
Streda 18.00 hod. + Miroslava a rodičov
Štvrtok 18.00 hod. + Václava
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Tomáša, Juraja a Radku
Sobota 18.00 hod. + Františka
Nedeľa 7.30 hod. + Karola
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (200 - 239)

Od dnes obeda a zajtra celý deň je možné v našej bazilike získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. (Verím, Otče náš, Zdravas, Sláva, na úmysel sv. otca Františka)

Zajtra ráno o 8:30 hod., bude školská sv. omša, poďakujeme za Božie dobrodenia.

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok od rána budem navštevovať chorých a starých bratov a sestry.

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.  

V budúcu sobotu bude Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom, 17:15 sv. ruženec a o 18:00 hod. sv. omša s katechézou.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme