Dvanásta nedeľa v cezročnom období (22. - 28. 6. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Trinásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Máriu  
Utorok 18.00 hod.     + Ferdinanda
Streda 18.00 hod. + Ignáca a Štefániu
Štvrtok 18.00 hod. + Štefana
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Rastislava
Sobota 18.00 hod. + Máriu, Štefana a Miroslava
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii. 

Pripomíname, že od 17.6.2020 bol zrušený dišpenz biskupov od návštevy sv. omši v nedele a prikázané sviatky.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme