Jedenásta nedeľa v cezročnom období (15. -21. 6. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Milana, Ondreja a Štefana  
Utorok 18.00 hod.     Za život
Streda 18.00 hod. + Ondreja, Máriu a rodičov
Štvrtok 18.00 hod. + Alexandra, kňaza, 25. výročie smrti
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Vincenta a Máriu
Sobota 18.00 hod. + Za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa 7.30 hod. + Jozefa, Jozefínu a syna
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme