Najsvätejšej Trojice 8. - 14. 6. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Sv. Antona Paduánského, kňaza a učiteľa cirkvi
Nedeľa Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Šebastiána, Cecíliu a deti  
Utorok 18.00 hod.     + Mateja a Emíliu
Streda 18.00 hod. + Juraja
Štvrtok 7.30 hod. Na úmysel
  11.00 hod. Za veriacich
  18.00 hod. + Jozefa a Máriu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Viktora a Ľubomíra
Sobota 18.00 hod. + Antona a Annu
Nedeľa 7.30 hod. Poďakovanie za 40. rokov spoločného života
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii. 

Vo štvrtok, ak bude priaznivé počasie, pôjdeme s procesiou na dolný koniec, prosím pripraviť oltáriky a lupene kvetov pre deti. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme