Zoslanie Ducha Svätého (1. - 7. 6. 2020)

Pondelok    Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, spomienka
Utorok Féria
Streda sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza
Piatok sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Sobota  Féria
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Pavla, Máriu a rodičov  
Utorok 18.00 hod.     + Jána, Pavlinu a deti
Streda 18.00 hod. + Jozefa a Margitu
Štvrtok 18.00 hod. + Imricha a Antóniu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Vincenta
Sobota 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Sebastiána
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii. 

Vo štvrtok dopoludnia, navštívim našich chorých  a starých bratov a sestry.

V sobotu bude v pútnickom areáli, Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom, začiatok o 17:15 hod. sv. ruženec o 18:00 hod. sv. omša, za dobrého počasia aj tradičná procesia na Kalváriu. V nedeľu budú sv. omše tak ako bývajú: 7:30, 10:30, 16:00 hod., ale tiež na vonku v pútnickom areáli. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme