slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Zoslanie Ducha Svätého (1. - 7. 6. 2020)

Pondelok    Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, spomienka
Utorok Féria
Streda sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza
Piatok sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Sobota  Féria
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Pavla, Máriu a rodičov  
Utorok 18.00 hod.     + Jána, Pavlinu a deti
Streda 18.00 hod. + Jozefa a Margitu
Štvrtok 18.00 hod. + Imricha a Antóniu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Vincenta
Sobota 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Sebastiána
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii. 

Vo štvrtok dopoludnia, navštívim našich chorých  a starých bratov a sestry.

V sobotu bude v pútnickom areáli, Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom, začiatok o 17:15 hod. sv. ruženec o 18:00 hod. sv. omša, za dobrého počasia aj tradičná procesia na Kalváriu. V nedeľu budú sv. omše tak ako bývajú: 7:30, 10:30, 16:00 hod., ale tiež na vonku v pútnickom areáli. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme