slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Siedma veľkonočná nedeľa (25. - 31. 5. 2020)

Pondelok    po siedmej veľkonočnej nedeli
Utorok sv. Filipa Neriho, kňaza
Streda po siedmej veľkonočnej nedeli
Štvrtok po siedmej veľkonočnej nedeli
Piatok po siedmej veľkonočnej nedeli
Sobota  po siedmej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Zoslanie Ducha svätého

Prehľad sv. omší s úmyslami, ktoré sa slúžia bez účastí veriacich.   

Pondelok    11.00 hod. + Jozefa a rodičov  
Utorok 18.00 hod.     + Jozefa a Annu
Streda 18.00 hod. + Vincenta a Štefániu
Štvrtok 18.00 hod. + Vincenta, Máriu, Filipa a rodičov
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Ignáca, Filipínu a deti
Sobota 18.00 hod. + Jaroslava, Martina a deti
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.

Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédia, svoje milodary môžete vložiť do pokladničky na to označenej vo vchode Baziliky. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme