Siedma veľkonočná nedeľa (25. - 31. 5. 2020)

Pondelok    po siedmej veľkonočnej nedeli
Utorok sv. Filipa Neriho, kňaza
Streda po siedmej veľkonočnej nedeli
Štvrtok po siedmej veľkonočnej nedeli
Piatok po siedmej veľkonočnej nedeli
Sobota  po siedmej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Zoslanie Ducha svätého

Prehľad sv. omší s úmyslami, ktoré sa slúžia bez účastí veriacich.   

Pondelok    11.00 hod. + Jozefa a rodičov  
Utorok 18.00 hod.     + Jozefa a Annu
Streda 18.00 hod. + Vincenta a Štefániu
Štvrtok 18.00 hod. + Vincenta, Máriu, Filipa a rodičov
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Ignáca, Filipínu a deti
Sobota 18.00 hod. + Jaroslava, Martina a deti
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.

Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédia, svoje milodary môžete vložiť do pokladničky na to označenej vo vchode Baziliky. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme