slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Šiesta veľkonočná nedeľa (18. - 24. 5. 2020)

Pondelok    po šiestej veľkonočnej nedeli
Utorok po šiestej veľkonočnej nedeli
Streda po šiestej veľkonočnej nedeli
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok po šiestej veľkonočnej nedeli
Sobota  po šiestej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami, ktoré sa slúžia bez účastí veriacich.   

Pondelok    11.00 hod. + Jána, Magdalénu, Pavla a Jaroslava  
Utorok 18.00 hod.     + Vincenta
Streda 18.00 hod. + Imricha, Karolínu a rodičov
Štvrtok 7.30 hod. + Antona a Jozefu
  11.00 hod. Za veriacich
  18.00 hod. Na úmysel
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Júliu
Sobota 18.00 hod. Na úmysel
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Štefániu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 489)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.

V pondelok, utorok a v stredu máme prosebné dni za úrodu.

Vo štvrtok bude večerná sv. omša pred kaplnkou Nanebovstúpenia Pána na Kalvárii. 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme