Šiesta veľkonočná nedeľa (18. - 24. 5. 2020)

Pondelok    po šiestej veľkonočnej nedeli
Utorok po šiestej veľkonočnej nedeli
Streda po šiestej veľkonočnej nedeli
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok po šiestej veľkonočnej nedeli
Sobota  po šiestej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami, ktoré sa slúžia bez účastí veriacich.   

Pondelok    11.00 hod. + Jána, Magdalénu, Pavla a Jaroslava  
Utorok 18.00 hod.     + Vincenta
Streda 18.00 hod. + Imricha, Karolínu a rodičov
Štvrtok 7.30 hod. + Antona a Jozefu
  11.00 hod. Za veriacich
  18.00 hod. Na úmysel
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Júliu
Sobota 18.00 hod. Na úmysel
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Štefániu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 489)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.

V pondelok, utorok a v stredu máme prosebné dni za úrodu.

Vo štvrtok bude večerná sv. omša pred kaplnkou Nanebovstúpenia Pána na Kalvárii. 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme