Piata nedeľa v cezročnom období (11. - 17. 2. 2020)

Pondelok    po piatej veľkonočnej nedeli
Utorok po piatej veľkonočnej nedeli
Streda Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Piatok po piatej veľkonočnej nedeli
Sobota  sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami, ktoré sa slúžia bez účastí veriacich.   

Pondelok    11.00 hod. + Ondreja  
Utorok 18.00 hod.     + Michala a Františku
Streda 18.00 hod. Za milosť darov Ducha sv. pre Vladimíra
Štvrtok 18.00 hod. + Štefana, Cecíliu a rodičov
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Filipa, Štefániu a deti
Sobota 18.00 hod. + Miroslava a Anežku
Nedeľa 7.30 hod. Za novomanželov Paprčiakovych
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Jozefa Kysackého

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.

Misijná púť deti v budúcu sobotu nebude.   

Prežívame mesiac máj,  zasvätený Panne Márii, sv. otec František nás pozýva k modlitbe posvätného ruženca. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme