slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Piata nedeľa v cezročnom období (11. - 17. 2. 2020)

Pondelok    po piatej veľkonočnej nedeli
Utorok po piatej veľkonočnej nedeli
Streda Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Piatok po piatej veľkonočnej nedeli
Sobota  sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami, ktoré sa slúžia bez účastí veriacich.   

Pondelok    11.00 hod. + Ondreja  
Utorok 18.00 hod.     + Michala a Františku
Streda 18.00 hod. Za milosť darov Ducha sv. pre Vladimíra
Štvrtok 18.00 hod. + Štefana, Cecíliu a rodičov
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Filipa, Štefániu a deti
Sobota 18.00 hod. + Miroslava a Anežku
Nedeľa 7.30 hod. Za novomanželov Paprčiakovych
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Jozefa Kysackého

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.

Misijná púť deti v budúcu sobotu nebude.   

Prežívame mesiac máj,  zasvätený Panne Márii, sv. otec František nás pozýva k modlitbe posvätného ruženca. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme