Štvrtá veľkonočná nedeľa (4. - 10. 5. 2020)

Pondelok    po štvrtej veľkonočnej nedeli
Utorok po štvrtej veľkonočnej nedeli
Streda po štvrtej veľkonočnej nedeli
Štvrtok po štvrtej veľkonočnej nedeli
Piatok po štvrtej veľkonočnej nedeli
Sobota  po štvrtej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami, ktoré sa slúžia bez účastí veriacich.   

Pondelok        + Štefana, Ľudmilu a Vieru  
Utorok 18.00 hod.     + Antona, Albínu a deti
Streda 18.00 hod. Za zdravie, pokoj a Božiu pomoc pre Blanku a Ritu
Štvrtok 18.00 hod. + Andreja, Štefániu, Františka a rodičov
Piatok 18.00 hod. + Antona
Sobota 18.00 hod. + Vlastu
Nedeľa 7.30 hod. Za novomanželov Paprčiakovych
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (360 - 399)

Bazilika je každý deň otvorená. Verejné slávenie je sv. omší začína od stredy.

Vysluhovanie sv. zmierenia zatiaľ nebolo bližšie uvedené. Moje číslo je 0910 283 555.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme