slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štvrtá veľkonočná nedeľa (4. - 10. 5. 2020)

Pondelok    po štvrtej veľkonočnej nedeli
Utorok po štvrtej veľkonočnej nedeli
Streda po štvrtej veľkonočnej nedeli
Štvrtok po štvrtej veľkonočnej nedeli
Piatok po štvrtej veľkonočnej nedeli
Sobota  po štvrtej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami, ktoré sa slúžia bez účastí veriacich.   

Pondelok        + Štefana, Ľudmilu a Vieru  
Utorok 18.00 hod.     + Antona, Albínu a deti
Streda 18.00 hod. Za zdravie, pokoj a Božiu pomoc pre Blanku a Ritu
Štvrtok 18.00 hod. + Andreja, Štefániu, Františka a rodičov
Piatok 18.00 hod. + Antona
Sobota 18.00 hod. + Vlastu
Nedeľa 7.30 hod. Za novomanželov Paprčiakovych
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (360 - 399)

Bazilika je každý deň otvorená. Verejné slávenie je sv. omší začína od stredy.

Vysluhovanie sv. zmierenia zatiaľ nebolo bližšie uvedené. Moje číslo je 0910 283 555.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme