Tretia veľkonočná nedeľa (27. 4. - 3. 5. 2020)

Pondelok    po tretej veľkonočnej nedeli
Utorok po tretej veľkonočnej nedeli
Streda sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľkya Cirkvi, patrónky Európy
Štvrtok po tretej veľkonočnej nedeli
Piatok sv.Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka
Sobota  sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami, ktoré sa slúžia bez účastí veriacich.   

Pondelok      + Jána, Pavlínu a deti  
Utorok   + Ladislava a rodičov
Streda   Za zdravie a Božie požehnaie a pokoj v rodine
Štvrtok   + Štefana a Ľudmilu
Piatok   + Filipa a rodičov
Sobota   Za zdravie Marka a rodičov
Nedeľa   Za veriacich

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

Verejné sväté omše sú zrušené, až do odvolania. Bazilika je každý deň otvorená.

Každý deň v našej Bazilike slúžim sväté omše na úmysel, ktorý je vypísaný. Každý deň Božie požehnanie na konci sv. omše posielam všetkým vám.

Od piatku začína mesiac máj,  zasvätený Panne Márii, sv. otec František nás pozýva k modlitbe posvätného ruženca.

Májová Fatimská sobota sa z dôvodu Covid 19, za účasti veriacich nekoná.

Podmienky k prijatiu sv. spovede sa veľmi sprísnili, ak by v nutnom prípade bol záujem o sv. spoveď, zazvoňte vo fare, alebo zavolajte na číslo: 0910283555

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme