slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Kvetná nedeľa (6. 4. - 12. 4. 2020)

Pondelok    Veľkého týždňa
Utorok Veľkého týždňa
Streda Veľkého týždňa
Štvrtok Zelený štvrtok, pamiatka Pánovej večere
Piatok Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota  Biela sobota, Veľkonočná vigília
Nedeľa Veľkonočná nedeľa, slávenie Pánovho zmrtvychvstania

Prehľad sv. omší s úmyslami, ktoré sa slúžia bez účastí veriacich.   

Pondelok    18:00 hod.   + Jozefa  
Utorok 18:00 hod. + Viktora a Štefániu
Streda 18:00 hod. + Eriku
Štvrtok 18:00 hod.    + Jozefa, Jozefínu a syna
Piatok 18:00 hod. neverejné obrady Veľkého piatku
Sobota 21:00 hod. Poďakovanie za 70 rokov života
Nedeľa 11:00 hod. Za veriacich

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (200 - 239)

Verejné sväté omše sú zrušené, až do odvolania. Bazilika je každý deň otvorená.

Piatok Pánovho utrpenia a smrti je dňom pokánia, vtedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu.

Na Veľký piatok sa neuskutoční o 10:00 hod. Krížová cesta na Kalvárii, prosím rešpektovať.

Každý deň v našej Bazilike slúžim sväté omše na úmysel, ktorý je vypísaný. Každý deň Božie požehnanie na konci sv. omše posielam všetkým vám. Počas Veľkonočného trojdnia sa budem snažiť dodržať, už vypísané časy aby sme sa mohli duchovne spojiť.

Ak by bol záujem o sv. spoveď, zazvoňte vo fare, alebo zavolajte na číslo: 0910 283 555.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme