slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Piata pôstna nedeľa (30. 3. - 5. 4. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Kvetná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami, ktoré sa slúžia bez účastí veriacich.   

Pondelok    + Viktora, súrodencov a rodičov  
Utorok + Štefana, Alojziu a Vincenta  
Streda + Gabriela, Hermínu, Františka a Jozefínu  
Štvrtok + Martina, Štefániu a rodičov  
Piatok + Cecíliu  
Sobota + Mariána, Štefániu a rodičov  
Nedeľa Za veriacich  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

Verejné sväté omše sú zrušené, až do odvolania. Bazilika je každý deň otvorená.

Každý deň v našej Bazilike slúžim sväté omše na úmysel, ktorý je vypísaný.  Nedeľný úmysel o 16:00h. dávam odslúžiť inému kňazovi. Každý deň Božie požehnanie na konci sv. omše posielam všetkým vám.

Sv. spoveď k prvému piatku a ani k sviatkom nebude, tiež ani starých a chorých bratov a sestry do odvolania nenavštívim, len ak by to bolo výnimočne potrebné.

Ak by bol záujem o sv. spoveď, zazvoňte vo fare, alebo zavolajte na číslo: 0910 283 555.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme