Piata pôstna nedeľa (30. 3. - 5. 4. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Kvetná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami, ktoré sa slúžia bez účastí veriacich.   

Pondelok    + Viktora, súrodencov a rodičov  
Utorok + Štefana, Alojziu a Vincenta  
Streda + Gabriela, Hermínu, Františka a Jozefínu  
Štvrtok + Martina, Štefániu a rodičov  
Piatok + Cecíliu  
Sobota + Mariána, Štefániu a rodičov  
Nedeľa Za veriacich  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

Verejné sväté omše sú zrušené, až do odvolania. Bazilika je každý deň otvorená.

Každý deň v našej Bazilike slúžim sväté omše na úmysel, ktorý je vypísaný.  Nedeľný úmysel o 16:00h. dávam odslúžiť inému kňazovi. Každý deň Božie požehnanie na konci sv. omše posielam všetkým vám.

Sv. spoveď k prvému piatku a ani k sviatkom nebude, tiež ani starých a chorých bratov a sestry do odvolania nenavštívim, len ak by to bolo výnimočne potrebné.

Ak by bol záujem o sv. spoveď, zazvoňte vo fare, alebo zavolajte na číslo: 0910 283 555.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme