Tretia pôstna nedeľa (16. - 22. 3. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    + Mateja, Žofiu a rodičov  
Utorok + Štefana, Vincenciu a deti  
Streda + Štefana, Magdalénu a Františku  
Štvrtok + Ondreja, Máriu a synov  
Piatok + Ondreja a rodičov  
Sobota + Adama, Máriu a Štefániu  
Nedeľa Za veriacich  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)

Ak by bol záujem o sv. spoveď, zazvoňte vo fare, alebo zavolajte na číslo: 0910283555.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme