Prvá pôstna nedeľa (2. - 8. 3. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Druhá pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod.   + Jána a rodičov  
Utorok 18.00 hod.  + Jozefa, Annu a synov  
Streda 18.00 hod.   + Adama, Štefániu a deti  
Štvrtok 18.00 hod.   + Ondreja, Helenu a synov  
Piatok 11.00 hod.       Za naše rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.  + Ondreja, Teréziu a Agnešu  
Sobota 18.00 hod. Poďakovanie za 90. rokov života  
Nedeľa 7.30 hod.    + Vincenciu  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Pavlínu, Máriu a starých rodičov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Vo štvrtok od 8:00 hod. navštívim našich chorých a starých bratov a sestry.

V piatok býva pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike o 17:30 hod. a o 18:00 hod. sv. omša.

V nedeľu býva pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii od 14:00 hod.

V dnešnú nedeľu sa koná v našej farnosti celoslovenská zbierka na Charitu.                                         

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme