slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Siedma nedeľa v cezročnom období (24. 2. - 1. 3. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Popolcová streda
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod.   + Viktora, Vincenciu a Ignáca  
Utorok 18.00 hod.  + Annu a rodičov  
Streda 11.00 hod.   Na úmysel  
  18.00 hod.   + Evu  
Štvrtok 18.00 hod.   + Silvestra a Katarínu  
Piatok 11.00 hod.       Za naše rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.  + Magdalénu  
Sobota 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefu, Štefániu a Juditu  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Jakuba, Emíliu a rodičov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Na popolcovú stredu je prísny pôst od mäsa, zároveň je to deň pokánia v celej Cirkvi.

V piatok bude bývať pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike o 17:30 hod. a o 18:00 hod. sv. omša. V nedeľu bude bývať pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii od 14:00 hod.

V budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na Charitu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme