Siedma nedeľa v cezročnom období (24. 2. - 1. 3. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Popolcová streda
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod.   + Viktora, Vincenciu a Ignáca  
Utorok 18.00 hod.  + Annu a rodičov  
Streda 11.00 hod.   Na úmysel  
  18.00 hod.   + Evu  
Štvrtok 18.00 hod.   + Silvestra a Katarínu  
Piatok 11.00 hod.       Za naše rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.  + Magdalénu  
Sobota 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefu, Štefániu a Juditu  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Jakuba, Emíliu a rodičov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Na popolcovú stredu je prísny pôst od mäsa, zároveň je to deň pokánia v celej Cirkvi.

V piatok bude bývať pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike o 17:30 hod. a o 18:00 hod. sv. omša. V nedeľu bude bývať pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii od 14:00 hod.

V budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na Charitu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme