Šiesta nedeľa v cezročnom období (17. - 23. 2. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Katedry sv. Petra, apoštola
Nedeľa Siedma nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod.   Poďakovanie za porozumenie v manželstve  
Utorok 11.00 hod.  + Františka  
Streda 18.00 hod.   + Viktora a Veroniku  
Štvrtok 18.00 hod.   + Michala, Máriu a rodičov  
Piatok 11.00 hod.       Za naše rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.  + Vlastu  
Sobota 18.00 hod. Na úmysel   
Nedeľa 7.30 hod.    + Ambróza a Žofiu  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Pavla a rodičov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami.                                                    

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme