Piata nedeľa v cezročnom období (10. - 16. 2. 2020)

Pondelok    Sv. Školastiky, panny
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka
Streda Féria
Štvrtok Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Šiesta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod.   Poďakovanie za 50. rokov  
Utorok 18.00 hod.  + Fridolína, Žofiu a deti  
Streda 18.00 hod.   Poďakovanie za 25. rokov spoločného života  
Štvrtok 18.00 hod.   + Júlia a rodičov  
Piatok 11.00 hod.       Za naše rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.  + Jozefa, Rozáliu a rodičov  
Sobota 18.00 hod. Na úmysel Jozefa  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jána, Irenu a rodičov  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Máriu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (360 - 399)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami.                                                    

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme