slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Obetovanie Pána (3. - 9. 2. 2020)

Pondelok    Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Utorok Féria
Streda Sv. Agáty, panny a mučenice
Štvrtok Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod.   + Jána, Gašpara a Vendelína  
Utorok 18.00 hod.  + Gašpara, Veroniku a rodičov  
Streda 18.00 hod.   + Jána, Žofiu a syna  
Štvrtok 18.00 hod.   + Blažeja a rodičov  
Piatok 11.00 hod.       Za naše rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.  + Alojziu a Vladislava  
Sobota 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pri pôrode  
Nedeľa 7.30 hod.    Za zdravie a Božiu pomoc  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Jozefa  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V pondelok bude aj Svätoblažejské požehnanie.

Vo štvrtok od 8:00 hod. navštívim starých a chorých bratov a sestry.

V tomto prvopiatkovom týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami.                                                     

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme