Obetovanie Pána (3. - 9. 2. 2020)

Pondelok    Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Utorok Féria
Streda Sv. Agáty, panny a mučenice
Štvrtok Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod.   + Jána, Gašpara a Vendelína  
Utorok 18.00 hod.  + Gašpara, Veroniku a rodičov  
Streda 18.00 hod.   + Jána, Žofiu a syna  
Štvrtok 18.00 hod.   + Blažeja a rodičov  
Piatok 11.00 hod.       Za naše rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.  + Alojziu a Vladislava  
Sobota 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pri pôrode  
Nedeľa 7.30 hod.    Za zdravie a Božiu pomoc  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Jozefa  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V pondelok bude aj Svätoblažejské požehnanie.

Vo štvrtok od 8:00 hod. navštívim starých a chorých bratov a sestry.

V tomto prvopiatkovom týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami.                                                     

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme