slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok    Féria
Utorok Sv. Tomáša Akvinského, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Jána Bosca, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Obetovanie Pána, sviatok

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod.   + Jozefa, Boýenu a rodičov  
Utorok 18.00 hod.  + Michala a Františku  
Streda 18.00 hod.   + Ignáca, Jozefu a rodičov  
Štvrtok 18.00 hod.   + Milana, Pavla, Máriu a rodičov  
Piatok 11.00 hod.       Za naše rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.  + Antona  
Sobota 1.00 hod. Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Michala, Žofiu a bratov  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Pavla, kanoníka Šadláka  

Mimoriadne oznamy-

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (280 - 319)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Na budúcu nedeľu budú Hromnice, prineste si sviečky na posvätenie.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami.                                                          

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme