Tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok    Féria
Utorok Sv. Tomáša Akvinského, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Jána Bosca, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Obetovanie Pána, sviatok

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod.   + Jozefa, Boýenu a rodičov  
Utorok 18.00 hod.  + Michala a Františku  
Streda 18.00 hod.   + Ignáca, Jozefu a rodičov  
Štvrtok 18.00 hod.   + Milana, Pavla, Máriu a rodičov  
Piatok 11.00 hod.       Za naše rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.  + Antona  
Sobota 1.00 hod. Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Michala, Žofiu a bratov  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Pavla, kanoníka Šadláka  

Mimoriadne oznamy-

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (280 - 319)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Na budúcu nedeľu budú Hromnice, prineste si sviečky na posvätenie.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami.                                                          

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme