slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Druhá nedeľa v cezročnom období (20. - 26. 1. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Sv. Agnesy, panny a mučenice
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Obrátenie sv. Pavla, sviatok
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod.   + Slava a Jozefínu  
Utorok 18.00 hod.  + Jozefa a Karolínu  
Streda 18.00 hod.   + Vendelína, Vlastu a Martu  
Štvrtok 18.00 hod.   + Teréziu, Oľgu a rodičov  
Piatok 11.00 hod.       Za naše rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.  + Izabelu, Filipa aMáriu  
Sobota 11.00 hod. Na úmysel  
  18.00 hod.    Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefániu  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Jozefa a rodičov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 - 279)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V dňoch od 18.1. do 25.1.2020 sa koná týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami.                                                          

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme