Druhá nedeľa v cezročnom období (20. - 26. 1. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Sv. Agnesy, panny a mučenice
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Obrátenie sv. Pavla, sviatok
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod.   + Slava a Jozefínu  
Utorok 18.00 hod.  + Jozefa a Karolínu  
Streda 18.00 hod.   + Vendelína, Vlastu a Martu  
Štvrtok 18.00 hod.   + Teréziu, Oľgu a rodičov  
Piatok 11.00 hod.       Za naše rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.  + Izabelu, Filipa aMáriu  
Sobota 11.00 hod. Na úmysel  
  18.00 hod.    Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefániu  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Jozefa a rodičov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 - 279)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V dňoch od 18.1. do 25.1.2020 sa koná týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami.                                                          

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme