Nedeľa Krstu Pána (13. - 19. 1. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod.   + Boženu  
Utorok 18.00 hod.  + Michala, Júliu a deti  
Streda 18.00 hod.   + Lukáša a Ľudmilu  
Štvrtok 18.00 hod.   + Štefana, Veroniku a deti  
Piatok 11.00 hod.       Za naše rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.  Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie  
Sobota 18.00 hod.    Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja a Jozefu  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Vojtecha  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (200 - 239)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V dňoch od 18.1. do 25.1.2020 sa koná týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami. 

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie.                                                            

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme