Druhá nedeľa po Narodení Pána (6. - 12. 1. 2020)

Pondelok    Slávnosť Zjavenia Pána
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Krst Krista Pána

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    7.30 hod.   + Milana  
  10.30 hod.   Za veriacich  
  16.00 hod. + Marcela  
Utorok 18.00 hod.  + Silvestra a Katarínu  
Streda 18.00 hod.   + Štefana  
Štvrtok 18.00 hod.   + rodinu Mikovú a Mikušovú  
Piatok 11.00 hod.       Za naše rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.  Za zdravie a Božiu pomoc pri pôrode  
Sobota 18.00 hod.    Poďakovanie za 50. rokov života  
Nedeľa 7.30 hod.    + Vojtecha a rodičov  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Michala a Petra, rodičov a súrodencov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.                                                                

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme