Nedeľa svätej rodiny (30. 12. 2019 - 5. 1. 2020)

Pondelok    Oktáva
Utorok Sv. Silvestra I., pápeža
Streda Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Štvrtok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziamzského, biskupov a učiteľov Cirkvi
Piatok Najsvätejšieho mena Ježiš
Sobota  Féria
Nedeľa Druhá nedeľa po Narodení Pána

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Štefana a Annu  
Utorok 18.00 hod.  Za zdravie a Božiu pomoc v rodine pre manželov Lednických  
Streda 7.30 hod.   + Jozefa, Bohuslava a Jozefínu  
  10.30 hod.   Za veriacich  
  16.00 hod. Na úmysel  
Štvrtok 18.00 hod.   + Ignáca a rodičov  
Piatok 11.00 hod.       Za naše rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.  + Františka a Brigitu  
Sobota 18.00 hod.    Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Juraja, Michala a Uršuľu  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Michala  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

V utorok bude v Bazilike adorácia od 23:30 hod. a po polnoci sa pomodlíme k Duchu sv. a potom bude záverečné Eucharistické požehnanie, pozývame. 

Koledovanie Dobrej noviny, bolo v našej farnosti 26. – 27.12.2019, deti vyzbierali pre Dobrú novinu 2417,87€,- 

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. *Vo štvrtok navštívim našich starých a chorých bratov a sestry, prosím nahlásiť ak je zmena.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.                                                                

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme