Štvrtá adventná nedeľa (23. - 29. 12. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Narodenie Pána
Štvrtok Sv. Štefana
Piatok Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
Sobota  Sv. Neviniatok, mučeníkov
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    6.45 hod. + Karola, Františku a rodičov  
Utorok 16.00 hod.  Za zdravie a Božiu pomoc v rodine  
  24.00 hod. Polnočná sv. omša  
Streda 7.30 hod.   + Jozefa, Magdalénu a rodičov  
  10.30 hod.   Za veriacich  
  16.00 hod. + Michala a Evu  
Štvrtok 7.30 hod.   + Štefana a Magdalénu  
  10.30 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Klaudiu a jej správne rozhodnutie  
  16.00 hod. + Štefana a Magdalénu  
Piatok 18.00 hod.       + Jána a Vendelína  
Sobota 18.00 hod.    Za zdravie a Božiu pomoc pre Emu  
Nedeľa 7.30 hod.    + Pavla a Máriu  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Imricha, Jozefu a Elenu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)

V stredu na Narodenie Pána, bude v našej farnosti Farská ofera, svoje milodary môžete vložiť do pokladničiek na to označených, zároveň v tento deň bude o 14:00 hod. v Bazilike Jasličková slávnosť, pozývame. 

Koledovanie Dobrej noviny, bude 26. – 27.12.2019.

V piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.                                                                

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme