Druhá adventná nedeľa (9. - 15. 12. 2019)

Pondelok    Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Lucie, panny a mučenice
Sobota  Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Tretia adventná nedeľa, Nedeľa Gaudete

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    6.45 hod. + Ondreja, Máriu a synov  
  11.00 hod. za farnosť  
  18.00 hod. na úmysel  
Utorok 6.45 hod.  + Antona, Teréziu, Jozefa, Ignáca a Katarínu  
Streda 6.45 hod.   + Valenta, Žofiu, Jána, Paulínu, Jána a Zdena  
Štvrtok 6.45 hod.   + Ľubomíra, Rudolfa a Drahomíra  
Piatok 6.45 hod.       Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod. + Jána a Sabínu  
Sobota 18.00 hod.    na poďakovanie za 60. rokov života  
Nedeľa 7.30 hod.    + Viktora a Ľubomíra  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Milana  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

Od pondelka, pokračujú v našej farnosti ranné rorátne sv. omše o 6:45 hod., pozývame.

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami a v piatok už od 17:00 hod.

Zimné kántrove dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a v sobotu záväzný je jeden deň. Obsah je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme