Prvá adventná nedeľa (2. - 8. 12. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Sv. Františka Xaverského, kňaza
Streda Sv. Barbory, panny a mučrnice
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Mikuláša, biskupa
Sobota  Sv. Ambróza, biskupa
Nedeľa Druhá adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    6.45 hod. + Karola a Paulínu  
Utorok 6.45 hod.  Za zdravie a Božiu pomoc  
Streda 6.45 hod.   + Ondreja, Štefániu a rodičov  
Štvrtok 6.45 hod.   + Jozefu, Pavla a rodičov  
Piatok 6.45 hod.       Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod. + Mikuláša, Annu a rodičov  
Sobota 18.00 hod.    Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Rudolfa a rodičov  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Ignáca a Máriu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

Od pondelka, začínajú v našej farnosti ranné rorátne sv. omše o 6:45 hod., pozývame.

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami a v piatok už od 16:00 hod.

Vo štvrtok od 8:00 hod. navštívim starých a chorých bratov a sestry.

Dnes sa je zbierka na charitu, svoje milodary môžete vložiť do pokladničiek, na to označených pri vchodoch do Baziliky.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme