Nedeľa Krista Kráľa (25. 11. - 1. 12. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Sv. Ondreja, apoštola
Nedeľa Prvá adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. Poďakovanie za 60. rokov života  
Utorok 18.00 hod.   + Jána, Jozefa a rodičov  
Streda 18.00 hod.   + Mariána, Vlastu a rodičov  
Štvrtok 18.00 hod.    + Ondreja a Alojziu  
Piatok 11.00 hod.     Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod. + Ondreja a Alojziu  
Sobota 18.00 hod.    Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Teréziu a rodičov  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Jozefa, Karolínu a Štefana  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.

V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie tých ktorý sa chcú zapojiť do prípravy tohoročných rorátov, čo sa týka občerstvenia pre naše deti.

Na prvú adventnú nedeľu, bude zbierka na charitu, svoje milodary môžete vložiť do pokladničiek na to označených pri vchodoch do Baziliky.

Na budúcu nedeľu, budú od 14:00 hod. v našej farnosti Adventné benefičné trhy, pozývame, prídite povzbudiť našich žiakov a učiteľov i všetkých dobrovoľníkov.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme